ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANT JULIÀ D’ALFOU

 La Rectoria

Pl. Sant Julià d'Alfou, num. 2

08459 Sant Antoni de Vilamajor 

 

El telèfon es

 93 871 27 46

info@alfou.org

anagrama fou 1santantoni_logo.gif
endesa.giflogo-sorea.gif

Cuadro de texto: Links d’interés
Cuadro de texto: CULTURA I TURISME
Agenda turística del Vallès
Patronat de Cultura i Esbarjo
ENSENYAMENT
CEIP Joan Casas: CEIP Joan Casas
IES Giola:IES Giola
IES Vilamajor: IES Vilamajor
ORGANISMES SUPRAMUNICIPALS
Consell Comarcal del Vallès Oriental Consell Comarcal
Diputació de Barcelona Diputació de Barcelona
Organisme de Gestió Tributària (ORGT) Organisme de Gestió Tributària
Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
RESIDUS
Agència de residus de Catalunya Agència de residus de Catalunya
Associació PAP (Porta a porta) Associació PAP (Porta a porta)
Consorci de residus del Vallès Orienta l Consorci de residus
SANITAT I SALUT
CAP Sant Antoni de Vilamajor CAP Sant Antoni de Vilamajor
Fundació LAR per a persones amb malaltia mental Fundació LAR
SERVEIS
Aigües de Catalunya Aigües de Catalunya
Bombers voluntaris de St. Antoni de Vilamajor Bombers voluntaris
Correus Correus
Fecsa-Endesa Fecsa-Endesa
Gas Natural Gas Natural
Mossos d’Esquadra Mossos d’Esquadra
Movistar Movistar
TRANSPORT DE VIATGERS
Autocars Sagalés Autocars Sagalés
ATM (Autoritat del Transport Metropolità) ATM
Renfe Renfe
Rodalies de Catalunya Rodalies de Catalunya

 

 

902 250 370

902 53 65 36 

93 845 24 00

061

93 845 26 78

902 130 014

112

93 867 09 48

93 845 23 70

93 845 21 50

93 845 23 27

93 845 28 11

93 845 18 32

93 845 00 57

902 536 536

93 854 09 02

93 845 29 30

93 842 50 00

93 867 06 17

93 841 28 66

93 861 02 69

93 845 38 00

088

93 845 21 05

93 871 27 46

93 845 02 32

93 845 25 85

608 99 55 00

93 861 48 50

112

93 845 00 45

93 845 32 48

93 841 24 90

93 879 66 44

902 240 202

902 41 00 41

902 111 444

93 845 35 26

610 653 635

677 350 244

112

061

AJUNTAMENT

AMBULANCIES

AMPA Escola Joan Casas

Autobusos Sagalés

BOMBERS

Butà Sant Celoni

Casal dels Avis

CEIP Joan Casas

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP)

CORREUS

Deixalleria

Farmàcia Galofré

Fecsa-Endesa (avaries)

Gas Natural

Guarderia Xauxa

Hospital de Granollers

Hospital de Sant Celoni

IES Giola

IES Vilamajor

Jutjat de Pau

MOSSOS D’ESQUADRA

Oficina urbanització Les Pungoles

urbanització Sant Julià d’Alfou

Parròquia

Pavelló d’esports

POLICIA LOCAL

Policia Nacional de Granollers

Protecció civil

Punt d’informació

Ràdio Vilamajor

Recaptació (oficina Llinars)

Registre de la Propietat

Renfe

Rodalies de Catalunya

SANITAT RESPÒN

Serveis Socials

Taxi Bravo

Taxi Xavi Garcia

URGÈNCIES (GENERALS)

URGÈNCIES MÈDIQUES