ENTITAT URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓ DE LA URBANITZACIÓ SANT JULIÀ D’ALFOU

 La Rectoria

Pl. Sant Julià d'Alfou, num. 2

08459 Sant Antoni de Vilamajor 

 

El telèfon es

 93 871 27 46

info@alfou.org

anagrama fou 1santantoni_logo.gif
Entitat Alfou

Crea tu insignia

NOTICIES

Avis

Cuadro de texto: CURSOS I TALLERS

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL

Per la present es convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de propietaris de la Urbanització Sant Julià d'Alfou, terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor , a celebrar el proper  22 d’abril de 2016 a les dinou hores en primera convocatòria i a les dinou trenta en segona convocatòria . L’assemblea  tindrà lloc al local "La Rectoria  d’Alfou " de Sant Antoni de Vilamajor , amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA :

1r )             Aprovació de  l’Acta anterior .

2n )            Aprovació de  l‘Estat de comptes 2015.

3r )             Previsió de despeses  i quota  del 2016 .

4t )             Recepció per part de  l’ajuntament .

5è)             Obra de  l’agua.

6è )            Temes d'interès comú

7è )            Cessament  junta.  Elecció nova junta

8e.)            Precs i preguntes

La Junta de l'Entitat

-Si algú vol delegar el seu vot, que passi per l’oficina a buscar la documentació pertinent acreditant ser propietari amb el seu DNI.

-Per qualsevol consulta sobre els comptes poden dirigir-se a la nostra oficina.