ENTITAT URBAN͓TICA DE CONSERVACIӠDE LA URBANITZACIӠSANT JULI D솏U

 La Rectoria

Pl. Sant Juliࠤ'Alfou, num. 2

08459 Sant Antoni de Vilamajor 

 

El tel覯n es

㠸71 27 46

info@alfou.org

anagrama fou 1santantoni_logo.gif
Entitat Alfou

Crea tu insignia

NOTICIES

쯳pan>INICI༯span>SERVEIS༯span>FESTAMAJOR༯span>MAPA༯span>LA JUNTA༯span>PROJECTES༯span>ADREǁ DE CONTACTES쯳pan>BANS쯳pan>SEGURETAT쯳pan>CURSOS I TALLERS

Avis

Cuadro de texto: CURSOS I TALLERS

CONVOCATҒIA ASSEMBLEA GENERAL

Per la present es convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINIA de propietaris de la Urbanitzaci쯳pan> Sant Juli༯span> d'Alfou, terme municipal de Sant Antoni de Vilamajor , a celebrar el proper쯳pan>22 dⲩl de 2016 a les dinou hores en primera convocat⩡ i a les dinou trenta en segona convocat⩡ . Lﳰan>assemblea䩮dr༯span> lloc al local "La Rectoria쯳pan>dﳰan>Alfou " de Sant Antoni de Vilamajor , amb el seg/span>:

 

ORDRE DEL DIA :

1r ) ࠠࠠᰲovaciथ쒁cta anterior .

2n ) ࠠࠠ Aprovaciथ쑅stat de comptes 2015.

3r ) ࠠࠠಥvisiथ despeses頱uota䥬 2016 .

4t ) ࠠࠠ⥣epciథr part de쒡juntament .

5詠ࠠࠠ쯳pan>Obra de쯳pan>l絡.

6蠩 ࠠࠠ Temes d'inter賠com쯳pan>

7蠩 ࠠࠠ Cessament굮ta.嬥cciயva junta

8e.)ࠠࠠಥcs i preguntes

La Junta de l'Entitat

-Si alg毬 delegar el seu vot, que passi per l橣ina a buscar la documentaciథrtinent acreditant ser propietari amb el seu DNI.

-Per qualsevol consulta sobre els comptes poden dirigir-se a la nostra oficina.ࠠࠠࠠࠠࠠ